DatabankVaktherapie

Wetenschappelijk verantwoorde casusbeschrijvingen vragen om methodische documentatie. De ontwikkeling van een documentatiemethode gebaseerd op de CARE-AAT-richtlijn.

De maatschappelijke vraag naar onderbouwing van en evidentie voor vaktherapieën is aanleiding geweest om een documentatiemethode te ontwikkelen. De methode is gebaseerd op de CARE-AAT richtlijn voor publicatie van case reports en geoperationaliseerd met items afkomstig van beroepsbeoefenaren, opleiders en methodologen. De documentatiemethode, bruikbaar voor de disciplines kunstzinnige therapie beeldend, muziek en spraak/drama, is door zeven therapeuten in de praktijk gebruikt. Hij wordt volledig bevonden maar leidde slechts in een geval tot een dossier dat zonder meer bruikbaar is voor het schrijven van een wetenschappelijke casusbeschrijving. De documentatiemethode is verder geëxpliciteerd op basis van de praktijkervaringen en zal in vervolgonderzoek verder ontwikkeld moeten worden.