DatabankVaktherapie

De werkalliantie tussen vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg. De doorontwikkeling van een alliantiemonitor.

Een positief behandelresultaat is mede het gevolg van een goede werkalliantie (band, doel, taak). De beleving van de cliënt stond hierin tot op heden centraal, zonder afdoende aandacht te geven aan de beleving van de therapeut. Het doel van dit onderzoek was om een alliantiemonitor te ontwikkelen die zowel de beleving van de vaktherapeut als van jeugdige cliënt in de gesloten jeugdzorg in kaart kon brengen. Dit kon in het huidige onderzoek echter nog niet volledig gerealiseerd worden en vervolgonderzoek wordt sterk geadviseerd. De uitkomsten van het huidige onderzoek leveren een eerste instrument op dat handvatten kan bieden om het de samenwerking van vaktherapeuten en jongeren in de gesloten jeugdzorg periodiek en systematisch te kunnen evalueren en op deze manier te werken aan een stevigere werkalliantie.