De therapeutische relatie binnen speltherapie. Een verkennend onderzoek naar de visie van speltherapeuten in Nederland

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat er voor 2020 een duidelijke beschrijving van speltherapie in Nederland komt en dat de effectiviteit van de interventie wordt bewezen. Om bij te dragen aan beschrijvend onderzoek naar speltherapie in Nederland zijn twintig speltherapeuten geïnterviewd op zoek naar het antwoord op de onderzoeksvraag: ‘Hoe zien speltherapeuten de rol van de therapeutische relatie binnen speltherapie en hoe zetten ze deze in?’. Uit dit onderzoek is gebleken dat de therapeutische relatie en een client-centered manier van werken door speltherapeuten worden beschouwd als de kern van speltherapie. De therapeutische relatie wordt gezien als voorwaarde voor het slagen van de therapie, en wordt ingezet om andere therapiedoelen te behalen. Speltherapeuten benadrukken dat deze belangrijke kenmerken van de interventie niet binnen een protocollaire behandeling passen. Voor iedere vorm van vervolgonderzoek naar de effectiviteit van speltherapie in Nederland is het van belang deze visie van speltherapeuten in het achterhoofd te houden. De identiteit van speltherapie mag niet verloren gaan door de interventie om te vormen naar een strak protocol ten gunste van effectiviteitsonderzoek.