Het project ‘Doen en Meten’. Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor psychomotorische therapie.

Aanleiding voor het project ‘Doen en Meten’ zijn praktijkvragen van psychomotorisch therapeuten werkzaam in de ggz. Zij geven aan behoefte te hebben aan meetinstrumenten waarmee ze:

  1. in het kader van de toenemende vraag naar evidentie het behandelresultaat van psychomotorische therapie vast kunnen stellen;
  2. het beloop van de behandeling kunnen monitoren en bespreekbaar kunnen maken met de betrokken patiënt.

De onderzoeksvraag voor het project is: ‘Hoe kunnen Patient Reported Outcome Measures (PROMs) voor psychomotorische therapie ontwikkeld en ingezet worden om het specifieke resultaat van psychomotorische therapie bij volwassen patiënten in de ggz gestandaardiseerd te evalueren en wat kan de bijdrage zijn van dagboekmetingen via Experience Sampling Methods (ESM)?’ Het project richt zich op:

  1. selectie, onderzoek en onderbouwing van voor de psychomotorische therapie specifieke PROMS;
  2. onderzoeken van de haalbaarheid van de inzet van ESM als evaluatiemethode binnen de psychomotorische therapie;
  3. de ontwikkeling van een digitale portal.

Een samenvatting van het projectplan is te vinden op de website van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO): https://www.nwo.nl/onderzoek-en-resultaten/onderzoeksprojecten/i/26/30726.html