Consensus based Module Basis – Psychomotorische Kindertherapie (PMKT) ter verbetering van verstoord hechtingsgedrag bij kinderen met een ontwikkelingsleeftijd tot 12 jaar met gedragsproblematiek.

Bij kinderen met problematisch hechtingsgedrag zien we problemen op het gebied van emotieregulatie en/of gedragsproblemen. Door middel van het lichamelijk ervaren, waarin bewegen en lichaamsbeleving centraal staan, worden alle ontwikkelingsgebieden van het kind gestimuleerd waardoor een realistisch zelfgevoel volgt en het kind zijn gedrag (zonder dwang of straf) van binnenuit aanpast en zich kan hechten aan een ander. Het kind kan zich nu verder ontwikkelen op alle gedragscomponenten in relatie met zijn omgeving, waardoor de dagelijkse opvoeding vlotter verloopt.