Psychomotorische therapie bij angst voor een ECT-behandeling.Een pilotonderzoek naar de effecten van progressieve relaxatie op de angst die patiënten ervaren voorafgaand aan de ECT-behandeling.

Als behandeling met antidepressiva niet voldoende effect heeft, kan een patiënt met een ernstige depressie in aanmerking komen voor elektroconvulsietherapie (ECT). Veel patiënten met een depressieve stoornis ervaren angst voorafgaand aan de ECT-behandeling. De aanwezigheid van angst kan het besluit om wel of niet over te gaan op ECT of zelfs de effectiviteit van de behandeling negatief beïnvloeden. In de onderzoeksliteratuur wordt er weinig aandacht besteed aan het verminderen van angst voorafgaand aan de ECT-behandeling. In dit pilotonderzoek wordt gekeken naar het effect van een ontspanningstechniek, progressieve relaxatie, op de angst die depressieve patiënten ervaren voorafgaand aan de ECT-behandeling. Aan de hand van de Friedman-toets is berekend of er sprake is van significante verschillen.