Vaktherapie in coronatijd: uitbraak van innovatie? Over online werken en de inzet van digitale middelen.

Tijdens de coronacrisis hebben veel vaktherapeuten noodgedwongen geëxperimenteerd met het aanbieden van interventies via internet, waarbij er gebruik werd gemaakt van beeldbellen en het inzetten van andere specifieke apps. De actuele digitalisering en technologische ontwikkelingen bieden veel nieuwe mogelijkheden, zoals toepassing van Virtual Reality (VR), robotica en het monitoren van lichamelijke reacties tijdens of tussen sessies. Dit biedt innovatiekansen voor vaktherapeutische behandelingen. Vergroting van kennis en inzicht in de basisprincipes, de toepassing van ICT en technologie binnen vaktherapie is onmisbaar. In dit artikel gaan we in op mythes die er bestaan rondom online vaktherapeutische behandelingen en bespreken we mogelijkheden en adviezen voor de praktijk op basis van de eerste ervaringen. We kijken naar de toekomst in telepresent zijn als vaktherapeut en sluiten af met reflectie en enkele stellingen. Vaktherapeuten lijken er slim aan te doen toegerust te zijn op dat wat in de (nabije) toekomst nodig is voor de cliënten waar ze mee werken. Samen durven innoveren en leren is daarvoor belangrijk. Dit is symbolisch voor onze gereedschapskist als therapeut: deze moet open staan, om nieuwe technieken te adopteren. Zo kan de vaktherapeut gebruikmaken van actuele mogelijkheden voor vaktherapie om hiermee zo goed mogelijk af te stemmen op de cliënt in deze tijd.