Psychomotorische therapie ter vermindering van gedrags- en emotionele problemen bij kinderen van 4 t/m 12 jaar met problematische gehechtheid

De interventie ArVTpmt richt zich op kinderen van 4 t/m 12 jaar met gedrags- en emotionele problemen volgens de Child Behaviour Checklist (CBCL) (Achenbach, 2001) en een vermoeden van problematische gehechtheid volgens de Lijst Signalen van Verstoord Gehechtheidsgedrag (LSVG) (Boris & Zeanah, 2005; Stor & Storsbergen, 2006). Het kind ontwikkelt gehechtheidsgedrag waardoor gedrags- en emotionele problemen afnemen. ArVTpmt is gericht op het reguleren van affect, aandacht, gedrag en emoties.