Individuele beeldende therapeutische observatie in het basisonderwijs (leeftijd 6-12 jaar) ter verheldering van de zorg-, en ondersteuningsbehoefte van de leerling op fysiek, zintuiglijk, emotioneel, sociaal en cognitief ontwikkelingsgebied.

Deze beeldend therapeutische observatie en beschrijvende diagnostiek is bestemd voor leerlingen tussen de zes en twaalf jaar in het basisonderwijs waarbij de zorg-, en ondersteuningsbehoefte van de leerling onvoldoende helder is en waarbij gedacht wordt aan een mogelijke belemmering op één of meerdere van de ontwikkelingsgebieden. Aan het einde van het observatietraject is de zorg- en ondersteuningsbehoefte van de leerling in beeld gebracht en zijn daaruit voortvloeiende adviezen en mogelijke vervolgstappen geformuleerd. Het betreft een consensus-based Product Basis.