Inzet van digitale middelen in Vaktherapie. VR Health Experience, Tilt Brush en GetGrip.

Vaktherapeuten willen graag online werken, maar hoe? Dit actieonderzoek richtte zich op: 1) het handelingsbekwaam maken van vaktherapeuten, en 2) inhoudelijke toepassingen van drie applicaties die geschikt lijken voor vaktherapie. Deelnemende vaktherapeuten kregen een training waarin met VR Health Experience, Tilt Brush en GetGrip werd geoefend. Hierbij werd gebruikgemaakt van de Lean Startup Methode. Deelnemers (N=16) vulden voor- en na het project een vragenlijst in en zij werden geïnterviewd. Uit de resultaten blijkt de ontwikkelde training geschikt om handelingsbekwaamheid te verhogen. De applicaties blijken een aanvulling op het vaktherapeutisch repertoire. Relevante toepassingen, doelgroepen en randvoorwaarden worden benoemd.