DatabankVaktherapie

Sensimotor Art Therapy. Een lichaamsgerichte vorm van traumagerichte beeldende therapie.

Het werken vanuit een meer lichaamsgerichte benadering wint steeds meer terrein binnen trauma-behandelingen. In navolging op het artikel over TekenExposure (2019/3 jaargang 15), waarin een meer cognitief gedragstherapeutische werkwijze van traumagerichte beeldende therapie werd toegelicht, beschrijft dit artikel een casus waarin wordt gewerkt vanuit de Sensorimotor Art Therapy van Cornelia Elbrecht. Dit is een lichaamsgerichte benadering, ook wel bottom-up-benadering genoemd, die onder andere wordt ingezet bij de behandeling van trauma. Guided Drawing en Clay Field Therapy zijn vormen van deze Sensorimotor Art Therapy. Met deze twee methoden wordt onder andere gewerkt aan zelfregulatie van het lichaam, traumaverwerking en het herstel van vroegkinderlijke ontwikkelingsachterstanden. Dit artikel biedt een beknopte kennismaking met het theoretisch kader van de Sensorimotor Art Therapy en geeft een inkijkje in de elementen die van meerwaarde kunnen zijn binnen traumabehandelingstrajecten.